Złącza Camlock

Złącza Camlock wykorzystywane są w przemyśle chemicznym i paliwowym, jako złącza umożliwiające szybkie i łatwe połączenie między różnymi częściami urządzeń do przesyłania płynów.
Złącza Camlock wykonane są z różnych rodzajów stali, ze stopów aluminium, mosiądzu lub tworzyw sztucznych. Dobór złącza musi być poprzedzony analizą medium, z którym złącze będzie pracować oraz sił, jakie na złącze mogą oddziaływać.
Montaż złącz odbywa się poprzez połączenie części żeńskiej z częścią męską złącza Camlock, poprzez dociśnięcie dźwigni blokujących wtyk.
Połączonych złącz Camlock nie należy przekręcać względem siebie, gdyż może to spowodować uszkodzenie uszczelnienia złącz.

Oferta

01