Serwis i usługi

ELGUM-PLUS świadczy usługi ściśle powiązane z główną działalnością firmy.

W zakresie urządzeń do napełnienia i opróżniania zbiorników transportowych (tzw. urządzenia NO):

 • doradztwo techniczne
 • projektowanie
 • uzgadnianie dokumentacji w Transportowym Dozorze Technicznym
 • wytwarzanie
 • montaże
 • modernizacje
 • zmiany lokalizacji
 • naprawy
 • badania okresowe
 • badania 5 letnie
 • badania odbiorcze i eksploatacyjne

W zakresie taśm przenośnikowych:

 • kalkulacje techniczne doboru taśmy do przenośnika
 • wciąganie taśm na przenośnik
 • wulkanizacja taśm wieloprzekładowkych
 • wulkanizacja taśm jednoprzekładowych
 • wulkanizacja taśm z rdzeniem z siatki stalowej
 • oceny techniczne przenośników pod kątem optymalizacji kosztów
 • gumowanie bębnów
 • cięcie gum
 • klejenie przesypów

W zakresie kompensatorów gumowych:

 • dobór techniczny kompensatora na podstawie przekazanych parametrów
 • nadzór nad montażem
 • szkolenie z montażu kompensatorów

W zakresie węży elastycznych:

 • dobór typu węża do aplikacji
 • dobór odpowiednich końcówek i sposobu ich mocowania
 • ocena zgodności kompletnych przewodów z dyrektywą ciśnieniową 2014/68/UE
 • analiza i dobór węży oraz kompletnych przewodów do stref zagrożenia wybuchem

Oferta

01