Urządzenia NO

ELGUM-PLUS to firma z ogromnym doświadczeniem w zakresie urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych. Zakres naszej działalności jest w tym przedmiocie bardzo szeroki:

 • doradztwo przed rozpoczęciem inwestycji stanowiska załadunku lub rozładunku cysterny
 • projektowanie wielobranżowe całych stanowisk
 • obliczenia wytrzymałościowe podpór rurociągów przenoszących siły pochodzące od złącz awaryjnych
 • doradztwo w zakresie technologii rozładunku lub załadunku cystern i wynikających z nich konsekwencji w zakresie osprzętu i systemów pomocniczych na stanowiskach UNO
 • przygotowanie i uzgodnienie z Transportowym Dozorem Technicznym dokumentacji technicznej urządzeń NO
 • wytwarzanie urządzeń NO zarówno na bazie węży elastycznych jak i ramion przeładunkowych
 • montaż urządzeń NO i osprzętu pomocniczego na terenie zakładu
 • badania odbiorcze i eksploatacyjne urządzeń NO z inspektorem TDT
 • badania okresowe UNO
 • modernizacje urządzeń NO
 • zmiany lokalizacji urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (cystern)
 • szkolenia w zakresie obsługi urządzeń NO oraz szczególnych zagrożeń przy przeładunkach

Zbudowaliśmy urządzenia NO do następujących produktów:

 • ciecze niebezpieczne -> siarka płynna, woda amoniakalna, bezwodnik ftalowy, podchloryn sodu, ług sodowy, kwas solny, kwas azotowy, kwas siarkowy 96-98%, kwas siarkowy 36%, kwas mrówkowy, toluen, benzen, ksylen, woda utleniona, nitroza, n-pentan, siarczan żelaza, chlorek żelaza, chlorek glinu, paliwo lotnicze JET-A1, benzyna Pb95, benzyna Pb98, olej napędowy, olej opałowy lekki, dodatki do benzyn, dodatki do oleju napędowego, mazut
 • gazy -> LNG, LPG, propylen, amoniak, chlor, wodór
 • ciała stałe (w postaci sypkiej) -> kwas teraftalowy, wapno palone, piasek kwarcowy, mączka wapienna, biomasa, węgiel aktywny, popioły

i wiele innych, na pewno znajdziemy rozwiązanie dla państwa projektu.

Oferta

01