Doradztwo

 

 Doradztwo techniczne w zakresie doboru taśm przenośnikowych:

ELGUM współpracuje z użytkownikami przenośników w całej Polsce od ponad 17 lat a od kilku lat posiadamy również program kalkulacyjny, który pozwala dobrać odpowiednie taśmy do określonych parametrów przenośnika.

 Doradztwo techniczne w zakresie doboru węży przemysłowych:

Doradcy ELGUM pomogą szybko ustalić jaki typ węża będzie najkorzystniejszy dla danej aplikacji, można również skorzystać z formularza zapytania, które precyzuje istotne parametry potrzebne przy doborze.

 Doradztwo techniczne w zakresie doboru końcówek do węży przemysłowych i armatury złącznej:

Doradcy ELGUM pomogą szybko ustalić jaka końcówka lub złącze powinno być zastosowane, można również skorzystać z formularza zapytania, precyzującego informacje istotne przy doborze.

 Doradztwo techniczne w zakresie wyposażenia stanowisk przeładunkowych:

ELGUM wytwarza przewody przeładunkowe zgodne z przepisami rozporządzenia ministra transportu z dnia 20 września 2006 r. „w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych”, dla największych firm z branży paliwowej i chemicznej.

Dzięki doświadczeniu zebranemu podczas wielu realizacji i stałej współpracy z TDT jesteśmy cennym partnerem firm projektowych, firmy realizujących inwestycje pod klucz oraz samych inwestorów.

Oferta

01