Złącza awaryjnego rozłączania

Złącza awaryjnego rozłączania to główny element zabezpieczający instalację przed niekontrolowanym przemieszczeniem podłączonej do niej cysterny, np. napełnianie cysterny samochodowej benzyną na terminalu paliw, ramię przeładunkowe łączy instalację rurową z cysterną, gdyby podłączona cysterna nagle ruszyła podczas załadunku następujące elementy mogłyby ulec uszkodzeniu : rurociągi, zawory, przezierniki, węże / mogłoby to spowodować szereg niebezpiecznych zdarzeń : wyciek benzyny, pojawienie się mieszaniny wybuchowej oparów benzyny z powietrzem, zapłon mieszaniny np. od silnika, pożar na stanowisku załadunku produktów niebezpiecznych w obecności zbiornika transportowego z cieczą niebezpieczną i dalsze konsekwencje w zależności do szybkości i skuteczności działań ratunkowych.

Złącza awaryjnego rozłączania jest zbudowane z dwóch połówek wyposażonych w zawory, które zamykają się w sytuacji awaryjnej - rozłączenia, nie dopuszczając do istotnego wycieku produktu (wyciek towarzyszący rozłączeniu jest minimalny i wynika tylko z czasu zamykania się zaworów).

Urządzenie przeładunkowe UNO, które jest wyposażone w złącze awaryjnego rozłączania, musi być tak zaprojektowane, żeby sposób i siły towarzyszące rozłączeniu awaryjnemu złącza nie uszkodziło ani instalacji ani żadnej części urządzenia przeładunkowego. Projektowanie urządzeń przeładunkowych wymaga specjalistycznej wiedzy nie tylko teoretycznej ale również praktycznej związanej ze sposobem działania złącz awaryjnego rozłączania. Z tego powodu ELGUM-PLUS posiada własny dział projektowy, który dla danej instalacji projektuje urządzenie przeładunkowe i dobiera odpowiednie złącze awaryjnego rozłączania, zabudowane na urządzeniu przeładunkowym w określony sposób, z koniecznymi podparciami przenoszącymi siły pochodzące z rozłączania w sytuacji awaryjnej.

Materiały, z których zbudowane jest złącze awaryjnego rozłączania, muszą być bardzo precyzyjnie dobrane, tak żeby nie wystąpiła nadmierna korozja, żeby uszczelnienia nie uległy uszkodzeniu od kontaktu z przesyłanym czynnikiem, aby tworzenie się nalotu wewnątrz było zminimalizowane.
Materiały budowy korpusu złącza:

  • standardowe -> aluminium, mosiądz, stal nierdzewna
  • specjalne -> tytan, hastelloy, stal nierdzewna z wyłożeniem np. E-CTFE, czarne PTFE

Materiały uszczelnień złącz:

  • standardowe -> NBR, FPM, VITON, EPDM
  • specjalne -> KALREZ, CHEMRAZ, VITON GFLT-S, NBR LT, EPDM FDA (jakość spożywcza), i inne

Jeżeli to możliwe dobór materiałów powinien być wypracowany wspólnie przez Zamawiającego i Dostawcę, ponieważ bardzo często na instalacjach występują różne czynniki specyficzne, które mogą modyfikować standardowy dobór producenta przeprowadzony tylko w oparciu o tabele odporności chemicznej lub doświadczenie z podobnych instalacji.

Złącza awaryjnego rozłączania mogą mieć różne elementy aktywujące np.:

  • bolcowe - rozłączenie przez zerwanie specjalnie przygotowanych śrub
  • linkowe - rozłączenie przez szarpnięcie linki z określoną siłą w określonym kierunku
  • kulkowe - rozłączane przez wyrwanie wtyku z łożyska (gniazda)

Oferta

01